توصیه های بعد از درمان پروتز

درمانگاه تخصصی دندانپزشکی ریحانه 

درمانگاه تخصصی دندانپزشکی ریحانه

پروتز دندان یا ایمپلنت یک پروتز دندان مصنوعی است که برای پر کردن یک شکاف با یک دندان طبیعی که قبلا استخراج شده در نظر گرفته شده  است. پروتز ها به عنوان یک دندان طبیعی عمل می کنند.

  • پروتزهای خود را هر روز داخل و خارج کنید

  • هنگام تمیز کردن پروتز های خود آن ها را برروی پارچه ای تمیز قرار دهید

  • پس از دوره مشخص شده توسط پزشک به پزشک خود مراجعه کنید

  • ازنوشیدن نوشیدنی های گرم و گاز دار به شدت پرهیز کنید

  • صحبت کردن با پروتز خودرا تمرین کنید

  • هرروز با برس های نرم دندان آن را تمیز کنیدو گاهی آن را خیس کنید