دندانپزشکی تحت بیهوشی

بریج دندان اغلب جهت درمان بی دندانی ساخته و انجام می شود و به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می کند. در اغلب بریج ها دوطرف محل اتصال دندان های پایه روکش می شوند.

 طول عمر روکش و بریج چقدر است ؟

روکش و بریج می توانند تا آخر عمر دوام داشته باشند اما گاهی اوقات شل می شوند و یا می افتند. مهم ترین اقدامی که می توانید برای افزایش طول عمر روکش و بریج انجام دهید، رعایت دقیق بهداشت دهان و دندان است. در صورتی که دندان یا استخوان تکیه گاه بریج به واسطه بیماری لثه دچار اشکال شود، بریج پشتیبانی خود را از دست می دهد.

یادآوری : برای پیشگیری از وارد آمدن آسیب به روکش و بریج از جویدن غذاهای سفت، یخ و اشیاء سخت دیگر پرهیز نمایید.

مزای بریج دندان :

  •  بریج دندان ناحیه بی دندان را پر می کند.
  • بریج دندان از لحاظ فرم و رنگ می تواند سبیه دندان های طبیعی فرد باشد.
  • بریج دندان ظاهر دندان ها و لبخند را اصلاح می کند و جویدن و صحبت کردن را بهبود می بخشد.
  • بریج دندان می تواند سالیان سال مورد استفاده قرار گیرد به شرطی که بهداشت آن رعایت شود.