توصیه های بعد از درمان ریشه

درمانگاه تخصصی دندانپزشکی ریحانه 

درمانگاه تخصصی ریحانه

عوامل اصلی که باعث می شود دندان به درمان ریشه نیاز داشته باشد:

درمان کانال  ریشه زمانی لازم است که یک دندان دارای یک مشکل باشد که تنها با پر کردن یا تاج نتواند درست شود.  در صورت عدم درمان، عفونت در پایه کانال ریشه ایجاد می شود، به نام آبسه است. و این خود دلیل درد در دندان است

عوارض موقت بعد از درمان ریشه

  • احساس بر آمدگی دندان

  • عفونت دندان

  • درد دندان

  • شکسته شدن تاج

   مراقبت های توصیه شده

    • تا ۱ ساعت بعد از انجام جراحی از خوردن غذا اجتناب کنید

    • داروهای تجویز شده توسط پزشک سر ساعت استفاده شود

    • اجتناب از جویدن ادامس کارامل و یا آبنبات چسبنده

    • ازجویدن غذا سمت دندان مورد نظر اجتناب کنید