توصیه های بعد از درمان ایمپلنت

درمانگاه تخصصی دندانپزشکی ریحانه

کلینیک دندانپزشکی ریحانه

ایمپلنت دندانی برای حمایت از یک یا چند دندان از دست رفته استفاده می شود.ایمپلنت ها یک پیچ تیتانیوم است که می تواند جایگزین ریشه دندان در هنگام از بین رفتن دندان شود.

  • کنترل خونریزی با استفاده از گاز

  • ازسیگار کشیدن حداقل به مدت یک هفته اجتناب کنید

  • دندان هایتان را برای ۸ ساعت اول تمیز نکنید

  • استفاده از داروهای تجویزی در صورت درد همراه با غذا و شیر

  • خوردن غذاهای نرم برای چند روز اول و  نوشیدن مقدار زیاد آب برای ۲ تا ۴ روز اول الزامی است

  • میتوانید ۳تا۴ ساعت قبل از خواب ازمسکن های فاقد آسپرسین استفاده کنید

ایمپلنت های دندان نیاز به شرایطی دارند جهت اطلاعات از این شرایط از مشاوره ما استفاده کنید