ظاهر بهبود یافته ایمپلنت دندان :

به دندان های خود نگاه کنید و ظاهر زیبای دندان های خود را با ایمپلنت دندان احساس کنید. ایمپلنت دندان ظاهری همانند دندان های طبیعی دارد

ایمپلنت دندان

گفتار بهبود یافته با ایمپلنت دندان :

با دندان مصنوعی ضعیف، دندان ها می توانند درون دهان لغزش کنند و باعث می شوند که شما نتوانید کلمات را به درستی بیان کنید. ایمپلنت دندان به شما اجازه می دهد بدون نگرانی صحبت کنید.

ایمپلنت دندان

راحتی بهبود یافته با ایمپلنت دندان :

از آنجا که ایمپلنت دندان بخشی از شما دهان و دندان های شما می شوند، ناراحتی پروتزهای متحرک را از بین می برند.

ایمپلنت دندان

خوردن راحت تر با ایمپلنت دندان  :

پروتزهای متحرک می توانند مشکل جویدن را سخت کنند. ایمپلنت دندان مانند دندان های طبیعی عمل می کنند و به شما اجازه می دهند غذاهای مورد علاقه خود را با اعتماد به نفس و بدون درد بخورید.

ایمپلنت دندان

بهداشت دهان و دندان بهبود یافته با ایمپلنت دندان :

در جراحی ایمپلنت دندان نیازی به کاهش دندانهای دیگر نیست، به عنوان یک پل از دیگر دندان ها پشتیبانی می کند. از آنجا که دندان های مجاور برای حمایت از ایمپلنت دندان تغییری نداشته اند، بیشتر دندان های طبیعی شما را دست نخورده باقی می گذارند و باعث بهبود سلامتی دراز مدت می شوند و همچنین امکان دسترسی آسان تر بین دندان ها، بهبود بهداشت دهان را فراهم می کنند.

ایمپلنت دندان

طول عمر ایمپلنت دندان :

بسیار با دوام هستند و سالها همانند دندان های طبیعی فعالیت می کنند. با مراقبت خوب، بسیاری از ایمپلنت ها یک عمر طول می کشد.

ایمپلنت دندان

برای کاشت ایمپلنت دندان نیازی نیست که سلامت دندان های مجاور خود را به خطر بیاندازید و حتی نیازی به تراشیدن دندانهای مجاور و یا تکیه کردن تاج مصنوعی به آنها وجود ندارد.

ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان تنها روشی است که جلوی تحلیل رفتن استخوان فک را میگیرد. ایمپلنت دندان با جوش خوردن به استخوان زیرین فک از تحلیل آن جلوگیری میکند و ظاهر فک و صورت را نیز حفظ میکند

ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان در صورتیکه که بهداشت دهان و دندان خود را به خوبی رعایت کنید در آینده نیاز به تعویض ندارد و مشکلی پیش نمی آید

ایمپلنت دندان