ایمپلنت دندان

مزایای اوردنچر برپایه ایمپلنت دندان :

از دیگر مزایاهای ایمپلنت دندان جلوگیری از تحلیل پیشرونده استخوان در اثر از دست دادن دندان ها است. همان طور که می دانید استخوان در بر گیرنده دندان با از دست رفتن دندان ها به تدریج دچار تحلیل می شود. و به همین علت است که توصیه می شود در اسرع وقت بعد از دست دادن دندان، با ایمپلنت جایگزین شود.

نحوه اجرا اوردنچر برپایه ایمپلنت دندان :

  • در اوردنچر بر پایه ایمپلنت دندان، دست دندان به صورت دکمه فشاری روی ساختارهای ایمپلنت دندان می نشیند و به این ترتیب ثبات و گیر دست دندان بهبود میابد
  • اوردنچر بر پایه ایمپلنت دندان هم برای فک بالا و هم برای فک پایین قابل استفاده است. اما بیشتر در فک پایین به آن احساس نیاز می شود.)
  • با اوردنچر برپایه  ایمپلنت دندان تغذیه بیمار و در نتیجه سطح زندگی او بهبود میابد.

تعداد ایمپلنت دندان لازم برای اوردنچر :

  • حداقل تعداد ایمپلنت دندان لازم برای اوردنچر فک پایین دو عدد و حداکثر چهار عدد می باشد.
  • تعداد ایمپلنت های دندان لازم را میزان استخوان باقی مانده و میزان تحلیل استخوان مشخص می کند.
  • هرچه تحلیل استخوان بیشتر باشد، تعداد ایمپلنت دندان بیشتری مورد نیاز خواهد بود.
  • هر چه تعداد ایمپلنت دندان ها بیشتر باشد گیر پروتز نهایی بیشتر خواهد بود.
  • یکی از عوامل تعیین کننده تعداد ایمپلنت دندان ها وضعیت فک مقابل یعنی با دندانی و یا بی دندانی فک مقابل است.حداقل تعداد ایمپلنت دندان لازم برای اوردنچر فک بالا چهار عدد می باشد

آوردنچر و ایمپلنت دندان