مراقبت های لازم قبل از دندانپزشکی تحت بیهوشی:

دندانپزشکی تحت بیهوشی

  • کودک در شب قبل به میزان معمول استراحت کرده باشد

  • آزمایشات لازم که توسط دندانپزشک توصیه شده است قبل از عمل انجام گردد

  • جهت جلوگیری از استرس در خود و کودکتان یک ساعت قبل از عمل در اتاق عمل حاضر باشید .

  • دندانپزشک و متخصص بیهوشی  را در جریان مصرف سایر داروهایی که کودکتان بعلت شرایط و مشکلات عمومی اش مصرف میکند قرار دهید

مراقبت های لازم بعد از دندانپزشکی تحت بیهوشی:

دندانپزشکی تحت بیهوشی
  • از دادن غداهای سنگین  و با حجم زیاد در روز عمل خودداری فرمایید.

  • معمولا ۱ تا ۲ ساعت بعد از بیهوشی کودک قادر است تغذیه معمول خود را با الویت مایعات و با حجم کم آغاز نماید

  • رعایت بهداشت کودک جزو لاینفک حفظ شرایط بعد از درمان می باشد ،باید نسبت به مسواک زدن منظم (شب قبل از خواب و صبح بعد از بیدار شدن )اقدام نموده و در صورت لزوم حتما از نخ دندان استفاده نمایید