مراقبت های غذایی بعد از پر کردن دندان – درمانگاه تخصصی دندانپزشکی ریحانه

  • در این مرحله بدلیل حساس شدن دندان توصیه می شود حداقل به مدت دو ساعت از خوردن غذاهای گرم و سفت اجتناب کنید. غذاهای سفت پتانسیل این را دارند که مواد پر شده داخل دندان شما را از بین ببرند.
  • حداقل به مدت دو ساعت از خوردن نوشیدنی های گرم اجتناب کنید.
  • پس از چند ساعت یا زمانی که احساس بی‌حسی از بین رفته است، می‌توانید غذا بخورید.
  • تقریباً بعد از دو تا چهار هفته حساسیت دندان شما هر روز بهتر می‌شود و می‌توانید به طور معمول غذا بخورید و از نوشیدنی ها استفاده کنید. البته این موضوع از یک بیمار به بیماری دیگر متفاوت است و به شدت و اندازه پر کردن دندان ها بستگی دارد. در صورت داشتن پرکردگی عمیق و احساس درد بعد از درمان، می‌توانید با توصیه دندانپزشک خود از داروهای تسکین دهنده جزئی استفاده کنید.